чувство

Какво е предчувствие:

Предчувствие е интуиция, подозрение, предзнаменование . Това е интуитивно и чуждо чувство за известна причина, което води до прогнозиране на събития, които могат да възникнат в бъдеще.

Предчувствието е действие или ефект на възприемане, т.е. предварително чувство, на познаване, на предсказване и предсказване на всяко събитие.

Чувството е способност, която някои хора трябва да подозират, от определен инстинкт, който може да се случи. Също така е способността да се предположи, преди да се види или чуе.

Английското чувство за изразяване, което означава усещане, също може да означава предчувствие. Да чувстваш чувство е да имаш чувството или усещането, че нещо ще се случи.

Когато имате чувството, че ще се случи нещо лошо, се казва, че е лоша поличба, което означава, че е свързано с неприятни новини или че ще се случи някакво нещастие.