гъвкав

Какво е гъвкаво:

Гъвкав е всичко, което е променливо, променливо, нестабилно, нестабилно, многофункционално . Това е много лесно, което се променя или е предмет на промяна. От латински versatilis .

Гъвкав е двуполов прилагателен, който квалифицира човек, който има способности да учи или да постига много неща . Именно този човек има разнообразни и многобройни качества на даден жанр на дейност или като цяло. Универсален художник е този, който извършва различни дейности във вашия район.

Разнообразен човек е този, който може лесно да се приспособи към новите обстоятелства.

Универсалността все още е нещо, което има добра ловкост, която се движи много лесно . Duster е многофункционален автомобил.

Пример за гъвкав материал е PVC, пластмаса, която се използва за производството на многобройни продукти, сред които играчки, продукти за фармацевтичната индустрия като серологични маркучи, торби за кръв, също се използва за производство на тръби, жици, филми хранителни протектори, бутилки за вода и др.

Друг многостранен материал е дърво, един от икономическите ресурси, намиращи се в природата, който може да се използва за производството на голям брой материални блага.

В района на Ботаника, универсална е антена, която се държи само от гръбната точка, осцилира по всяко време, дори и при най-лекия бриз, както например в тревните съобщества.