първи

Какво е Начало:

Началото е мъжкото съществително, произхождащо от латинското initium, което показва действието или ефекта от инициирането .

Някои синоними за начало са: дебют, начало, начало, exordium, преамбюл, примордия .

В литературата, началото на едно произведение е известно като предговор или пролог . В музикалния контекст, прелюдията е музикално произведение, което служи като въведение към друго музикално произведение, което може да бъде само инструментално или инструментално или вокално.

Началото може да бъде отваряне, отваряне, изстрелване или момент, когато нещо започне да съществува. Пример: Началото на нашето ухажване беше много тревожно.

Началото на думата може да се отнася и за произхода на някакво явление или събитие. Пример: Понякога гадене и повръщане са симптоми на ранна бременност.

Старт или старт

Думите, започващи и започващи, са на португалски език.

Когато думата няма остър акцент на втората си сричка, т.е. началото, глаголната форма на глагола започва от първото лице на настоящото показателно. Ex: Винаги започвам деня си с много щастлива песен.