достъп

Какво е достъп:

Достъпът е мъжкото съществително, произхождащо от латинските accessus и което може да означава вход, път или акт на пристигане или приближаване .

Тази дума също така показва възможността за пристигане или наслаждаване на нещо. Ex: За съжаление, у нас много хора нямат достъп до основна медицинска помощ.

В контекста на медицината, достъпът показва внезапна атака, патологично явление, което се появява и изчезва периодично, в който случай може да е синоним на атака или криза. Ex: Всички хора се страхуват да се справят с него, защото знаят, че той обикновено има пристъпи на ярост.

Достъпът може да бъде и достъп до някаква организация или институция. Ex: Вашите оценки бяха много ниски, така че достъпът ви до университета беше отказан.

Това може да означава и вход, комуникация (между две области) или пътека. Ex: Той пристигна късно, защото главният вход на концертната зала беше блокиран.

Добрият достъп следва да улесни движението на хора и превозни средства. Ех: Баба ми не може да ме посети, защото моята сграда няма достъп за хора с инвалидни колички.

При компютрите достъпът означава възможността за преглед или промяна на документ / файл или за установяване на интернет връзка. Ex: Не съм работил на сутринта, защото не съм имал достъп до интернет.