За да предупреди

Какво е Advir:

Адвир е глагол, който означава да дойде и да посочи нещо, което се случва след друго или което е следствие от друго .

Адвир може да бъде нещо, което произтича от друго или което се случва естествено. Ex: Тъй като съпругът никога не е правил това, което жена му е поискала, последва голяма дискусия.

Освен това тази дума може също да указва нещо, което се случва случайно. Ex: Ще дойдат пожари, дори и ако се вземат всички превантивни мерки.

Що се отнася до етимологията, тази дума е свързана с появата и така често се свързва с религиозно съдържание, по-специално с проповеди, например.