преувеличен

Какво е преувеличено:

Преувеличено е прилагателно, което класифицира нещо, което се прави с преувеличение . Тя може също да показва прекомерно, неразумно поведение или това е отвъд необходимото.

Етимологически, тази дума произхожда от латинското преувеличение, което се отнася до акта на увеличаване, усилване или усилване. Някои синоними на преувеличени могат да бъдат: унизително, хиперболично, твърде неумело, и т.н.

Думата преувеличена може също така да квалифицира нещо, което е приело размер над нормалния. Пример: Болестта, която е причинил на черния дроб да бъде прекалено голям.

Преувеличен човек е човек, който проявява липса на естественост или който възлага на неща или събития по-големи измерения, отколкото те действително притежават. Ех: Майка ми ми казва 1 милион пъти на ден, че съм преувеличена.

Въпреки това, тази дума може да бъде и съществително, служещо за посочване на човек, който обикновено преувеличава. Ех: Честно казано, не можете да повярвате в това, което той казва, защото всеки знае, че той е преувеличение.

Вижте също значението на Твърде много.