наличен

Какво е налично:

Налице е прилагателно от два жанра, произлизащо от латински, което означава нещо свободно, безпрепятствено, ненатрапчиво, което човек може да си позволи .

Осигуряването на нещо е на ваше разположение, готово за използване. Ex: Не е нужно да се притеснявате, къщата ми е винаги на разположение за вас. Той беше много разстроен, защото статията, която искаше да купи, не беше на разположение.

В някои контексти наличното може да е синоним на празен ход. Ex: Той трябва да е безработен, защото винаги е на разположение да излиза с приятелите си по всяко време на деня.

Наличната дума може да бъде свързана и с желанието на човека да направи нещо. Пример: Тъй като той напуска съда, ответникът не е на разположение да прави изявления.

Много пъти тази дума се използва за описване на отвореността на човек, който се занимава с някаква романтична и / или сексуална дейност. Ех: Аз завърших запознанството си преди 2 месеца и за първи път от 5 години съм на разположение.