dinda

Какво е Динда:

Динда е женско същество, използвано като миниатюрно на думата кръстница .

Според етимологията думата „кръстница“ има своите корени в думата mater, което означава майка на латински. Поради тази причина, кръстницата често се счита за втора майка.

Жената е тази, която е избрана да представи или да бъде свидетел на кръщението на бебе.

Лицето е специално лице, приятел или член на семейството, което е избрано от родителите на детето и чиято цел е да подпомогне образованието на детето и да осигури морална и / или финансова подкрепа, ако е необходимо.

Използвана в по-неформални контексти, думата dinda е съкращението за dindinha, което на някои места може да обозначи cachaça или бренди.