елементи

Какво е Intemperie:

Невъздържанието е женственото съществително, което означава лошо време или буря .

Думата weather произлиза от латинската термина intemperies, където temperies се отнасят до идеална температура, добро, а in е частицата на отрицанието. По този начин лошото време се характеризира с неравномерност на климатичните условия.

На английски, думата „времето“ се превежда от лошо време, буря или неблагоприятно време . Ех: Самолетът не може да се измъкне поради неблагоприятното време. Самолетът не можеше да се измъкне заради времето.

В преносен смисъл думата intempery може да се отнася до трудности, превратности или нещастни моменти. Пример: Неприятното време на живота ви е превърнало в много сложен човек.

ерозия

Изветряването е набор от биологични, химични и физични явления, които допринасят за разграждането на скалите. Заедно с други явления, като ерозия, изветрянето е една от основните причини за промените в релефа на земята.