Maison

Какво е Maison:

Maison е женско име на френския език, което на португалски означава къща, пребиваване или дом .

Тази дума произлиза от латинския термин mansio, а в някои контексти може да означава и имение. Той покани много приятели да гледат играта в къщата му.

Също така на френски език изразът " a la maison " може да означава "у дома" или може да се отнася до място, което в този случай означава "към къщата".

Думата maison може да служи и за описване на членовете на семейството, които живеят заедно. Например, изразът "ami de la maison" означава "приятел на семейството".

В някои случаи тази дума служи и за описване на благородно семейство. Това чувство за благородство на тази дума съществува и до днес, тъй като мезонът е дума, използвана за описване на престижни бизнес учреждения, като например високи модни зидари (дизайнерски етикети).