противоположен

Какво е противоположното:

Противоположно е мъжко прилагателно, което се отнася до това, което е разположено отпред, срещуположно, от другата страна, в обратната посока.

Противоположното също може да означава нещо, което е противоположно, обратно, е антоним на думи. Например: обратното на разумното е глупаво, обратното на пияното е трезво, противоположното на гей е тъжно, от високо е ниско и т.н.

Противоположно е това, което е противоречиво, неблагоприятно. Това е позиция, която противоречи на казаното, оспорване, антагонизъм. Може да е противоположна гледна точка, обратен извод, противоположна гледна точка, противоположна мисъл и т.н.

В геометрията, противоположни ъгли на върха, са ъгли, в които страните на единия са удълженията на страните на другата.

В математиката, противоположните числа са алгебрични числа със същата абсолютна стойност, но от различни знаци (+ 3) и (- 3) са противоположни числа.