разкош

Какво е разкош:

Разкош означава изобилие, голямо богатство, изобилие от материални блага, аристокрация . Това е наличието на прекомерен лукс, сила, великолепие . Това е характеристика, представена от една или друга, която показва голямо богатство.

Разкоша е и всичко, което предава величие, великолепие, пищност, разкош, великолепие.

Разкошното е онова, което има богатство, което е изобилно, което показва излишък на богатство.

В образния смисъл разкоша е това, което представя голямото развитие на формите, които имат голямо тяло, обемисти.

Религиозен разкош

Религиозното богатство се наблюдава в демонстрацията, присъстваща в религиозните храмове, изградена с голяма разкош и великолепие и украсена със злато и произведения на изкуството, които се определят като отражение на всеки исторически период.

В Древна Гърция, през V в. Пр. Хр., В Атина, Партенонът е построен, мраморен храм с 50 колони, в центъра е олтар и колосална статуя на богинята Атина, изработена от злато и слонова кост.

Църквите в различни периоди и архитектурни стилове, сред които византийски, романски, готически, ренесансови и др., Служат като отправна точка за демонстриране на религиозното богатство на всяка епоха.