слава

Какво е Kudos:

Kudos е съществително, използвано на английски език, произхождащо от гръцкото kydos, което служи да поздрави или признае заслугите на някого. Тя е синоним на чест, слава и признание .

Слава на някого е начин да се хвалят техните действия, признавайки техния престиж или слава. Ex: Футболистът получи слава за страхотното си представяне на състезанието. Футболистът бе награден за фантастичното си представяне в състезанието.

Човек може да получи слава, след като е постигнал някаква цел. Ex: Чух, че имаш промоцията, за която работи толкова трудно! Слава на теб, приятелю! / Знаех, че имаш промоцията, която искаш и двамата! Поздравления за вас, приятелю!

Въпреки че завършва в "s", думата kudos е единична. Въпреки това, има много дебати за това, тъй като някои речници показват, че слава е множествено число на kudo .

Тази дума започна да се използва по-популярно през 20-те години на ХХ век, по-конкретно в областта на журналистиката.