Per se

Какво е Per se:

Per se е латинска фраза, която означава сама по себе си, сама по себе си или сама по себе си .

Този израз е често срещан в философията и правото. Често употребата на латински изрази е знак за учен човек.

В много случаи терминът "per se " означава анализ, без да се вземат предвид други фактори. Пример: Този инструмент сам по себе си не е опасен, но когато се комбинира с друг, той се превръща в опасно оръжие.

Има и други изрази, които включват " per se " като " per se stante ", което на латински означава "само по себе си".

Per se или per se

Въпреки че използването на експресия само по себе си е по-често, някои речници включват също така изрази per se и per se, които означават изолирано, поотделно или по същество.