въпрос

Какво е Quesito:

Quesito е въпрос, по който се очаква отговор или изясняване . Това е запитване, което изисква становище или решение .

Въпросът обикновено е писмен въпрос, подготвен за тест, или тест, на който може да се отговори или разреши.

Quesito е тема на тест, предназначен за оценка или получаване на информация. Последователността на систематично номерираните елементи, организирани в рамките на дадена тема, има за цел да оцени изпълнението на даден курс, изпит, състезание или много други начини за оценяване на нивото на въпросния предмет.

Quesito е съществително мъжко същество. Това, което човек трябва да притежава, за да постигне нещо, е изискване, т.е. правно изискване, необходимо за определени цели, условие, необходимо за определена цел.

Въпрос може да се отнася до тема или тема, върху която искате да маркирате и сортирате. Напр .: В случая с батерията училището на самба е блестящо в представянето си, получи 10 клас.