наистина

Какво е Deveras:

Наистина това е наречие на mod, което означава " да си струва", " наистина", " наистина" . Това е израз, използван за подчертаване на това, което се счита за много, наистина.

Пример за това е употребата на думата "истински" в поемата "Поетът е пръст" на "Фернандо Песоа":

Поетът е проповедник.

Преструвайте се толкова напълно

Кой дори се преструва, че е болка

Болката, която наистина чувстваш.

Думата наистина се произнася с отворената сричка (vé). Тя се формира от връзката на предлога "de" плюс думата "veras", която е женско, множествено число и означава "истински неща", "реалност", "с цялата истина", много сърдечно. "

Глаголови пъти на глагола dever

Трябва с акцент върху втория човек да бъде бъдещето на сегашното време на дълга (трябва).

Всъщност, когато се произнася със затворената сричка (виж), вторият човек от миналото е повече от съвършен, от глаголния дълг (наистина).