Лато

Какво е Lato:

Лато е прилагателно с произход от латински, което означава широка, широка, широка, обширна .

Тази дума служи за квалифициране на нещо, което се простира във физическата, временната или интелектуалната сфера. Ex: Той има богатство на знания за Втората световна война.

Lato sensu e stricto sensu

Lato sensu и stricto sensu са изрази на латински, които означават съответно "широк смисъл" и "строг смисъл".

Широкият смисъл или широкият смисъл на дадено понятие показва по-общ поглед върху това понятие, докато стриктният смисъл се отнася до по-конкретно определение на това понятие. Например, в широкия смисъл на думата, културата е проявление на няколко аспекта на човешкото същество. В тесен смисъл това може да означава интелектуален капацитет на даден човек.

Освен това, двата израза могат да се използват за описване на аспирантите, като lato sensu се състои от програми за специализация (в MBA курсове) и stricto sensu, състоящи се от магистърски и докторски програми за физически лица с диплома в една висше образование.