отклонение

Какво е Bias:

Bias е мъжко същество, произхождащо от френския термин biais, което означава косо, наклон, странична линия или класифициращо нещо, което има наклонена посока .

Отклонението също може да обозначи лента от плат, изрязана диагонално. Тъканните пристрастия често се продават на рула и се използват за шиене, но могат да се използват и в ръчна работа.

В преносен смисъл, пристрастие представлява изкривена или предразположена тенденция или склонност към наблюдение или действие.

Прилагателното "изкривен" се формира чрез думата пристрастие, квалифицирайки нещо, което е предубедено или пай. Ex: Той има много изкривен начин да види живота.

В контекста на статистиката пристрастието се състои от системна грешка, която е случайно изкривяване на статистиката в резултат на процеса на вземане на проби. Също известен като " отклонение отклонение ", той се състои от разликата между средната стойност на статистическия оценител и стойността, която възнамерява да оцени. Често, за да коригира отклонението, оценителят се променя.