студенти

Какво е студент:

Ученикът е този, който се учи, е свързан със студента, който посещава курсове, училища, университети или всяко друго предприятие, което предлага да преподава. Думата студент е прилагателно от два жанра, произхождащи от латински " студент ", което означава "студент".

Студентското тяло е деноминацията, дадена на групата студенти, които участват в учебния процес. Това е група студенти от образователна институция, която има своите права и задължения в училищата, курсовете и университетите.

инструктор

Учителят е човекът, който учи. Това е термин, който се отнася до учителя, който е специалист в предаването на знания. Свободният учител е заглавие, което се получава чрез одобрението в състезанието, което дава възможност на учителя да управлява определен вид курс и / или да се учи в конкурси за висшата учителска професия. Това е най-високото ниво в кариерата на университетския професор.