субстрат

Какво е субстрат:

Субстратът е съществително мъжко същество, което във философията е това, което съставлява съществената част на битието, независимо от неговите качества.

Като продължение, субстратът е основата, основата, същността . Остава и остатъкът, остатъкът, излишъкът, все още е мотивът, произходът .

Думата субстрат се формира от латинската префикс "sub", което означава "позиция по-долу", плюс думата stratum, от латинската "stratu", която в геологията означава всеки слой от седиментна земя.

В екологията субстратът е утайка, получена от възобновяеми отпадъци, която служи като основа за поддържане и хранене на различни живи организми. Суровият захар е основата на захарната тръстика.

В лингвистиката субстратът е резултат от интеграцията на родния език, който постепенно се изоставя в полза на друг, оставяйки следи от неговото влияние.

Субстратът в градинарството

В градинарството, субстратът е материал, използван като средство за покълване и отглеждане на растения. Това е комбинация от два или повече органични, минерални и синтетични компонента, които заедно осигуряват химичните и физични свойства, подходящи за растения.

Съставът на субстрата може да събира дим, пясък, кора на пин и т.н., материали, които имат добра абсорбционна и дренажна система.