съществен

Какво е съществено:

Съществено е необходимото, необходимото е нещо много важно, което не може да пропусне . От латински essentiale, което се отнася до същността, т.е. субстанцията, основната идея, която представлява интимната природа на нещата.

Основното е прилагателно от два жанра, което квалифицира нещо или някого, което е от фундаментално значение, което има значителна стойност, която е жизненоважна, необходима.

Много учебници съдържат в заглавието съществената дума, която показва, че те съдържат основното, съществено значение за изучаването на материята. Пример: Основна математика, където е представен материал, който преподава основното съдържание в областта на математиката, с цел развитие на логическото мислене и практиката на материята.

Фрази на важни автори, съдържащи основната дума:

"Правилният отговор, няма никакво значение: в крайна сметка въпросите са правилни." (Марио Куинтана)

"Всеки знае как да обича по свой собствен начин, пътят, няма значение, важното е да се знае как да обичаш." (Machado de Assis)

"Виждате добре само със сърцето, същественото е невидимо за очите." (Екзюпери)