chonga

Какво е Чонга:

Чонга е пейоративно прилагателно, което служи за описване на глупав човек, глупав, бавен и т.н.

Чонга може да се използва като вариант на tchonga, tchonga-monga или songa-monga, за да обиди човек, който не се откроява от другите, защото не е интелигентен.

Младите хора често използват думата chonga като синоним на " нищо " и които неформално имат същото значение като bulhufas или necias на pitibiriba . Ex: Аз не разбрах chongas, отколкото учителят говори в клас.

Освен това, в някои култури, думата chonga се използва за квалифициране на испаномощи и младежи между 12 и 18-годишна възраст, с особен начин на обличане и говорене. Наличието на този стил е по-често срещано в Маями и други части на Южна Флорида в САЩ.