прагматизъм

Какво е прагматизъм:

Прагматизмът е философска доктрина, чиято фундаментална теза е, че идеята, която имаме за който и да е обект, не е нищо повече от сумата от идеите на всички въображаеми ефекти, приписвани от нас на този обект, което е имало някакъв практически ефект.

Прагматизмът е философска мисъл, създадена в края на 19 век от американския философ Чарлз Сандерс Пиърс (1839-1914), психологът Уилям Джеймс (1844-1910) и юристът Оливър Уендел Холмс младши (1841-1935). Те се противопоставиха на интелектуализма, разглеждайки практическата стойност като критерий за истина.

Да си прагматик трябва да бъде практичен, прагматичен, да бъдеш реалистичен. Този, който не заобикаля, който има ясно определени цели, който смята практическата стойност за критерий за истина.

Да бъдеш прагматичен, имаш ясно определени цели. Тя се състои в избягване на импровизация, основава се на идеята, че идеите и действията са верни само ако служат за незабавното разрешаване на техните проблеми.

Прочетете повече за значението на Pragmatic.