последващ

Какво е последващо:

Последващо е прилагателно от два рода, което класифицира нещо, което идва след, или което следва. Това е синоним на непосредствено, по-късно и следващо .

Събитие, квалифицирано като последващо, се случва след нещо друго и може да се отнася до време или пространство. Пример: катастрофалното земетресение и последвалата липса на вода и светлина причиниха много смъртни случаи.

Много хора имат съмнения относно изписването на тази дума между следващите и последващите . Умлаутът е бил използван в думи със срички като, qui, gue и gui, когато буквата "u" е била произнесена.

През 1990 г. Ортогоналното споразумение предвижда ново изписване на думата, без да произтича след това. Обяснителната норма на споразумението за правопис показва, че "пълното потискане на умлаута" трябва да се прави с изключение на думите, произтичащи от чужди собствени имена, като например Мюлер.

В рамките на техническите курсове някои институции имат последващи и съпътстващи курсове за студенти, желаещи да получат професионално образование. Едновременното означава съвместно съществуване, което се случва по едно и също време, и следователно съпътстващият технически курс позволява на студента да влезе в курса, докато посещава гимназия. От друга страна, последващият технически курс е предназначен за студенти, които вече са завършили гимназия.