практичен

Какво е прагматично:

Прагматичното е обичайното, практическото, обичайното е това, което обикновено се практикува. Това е прилагателно, което се отнася до това, което се осъществява според прагматиката, което е набор от правила, формалности или етикети на доброто общество.

Прагматичната е дума, произхождаща от гръцкия "pragmatikus" и на латински "pragmaticu", което означава да бъдеш практичен.

Прагматичното е това, което съдържа съображения за практическа, реалистична, ясна, ясно определена цел, без измама .

Да си прагматичен е да си практичен, да имаш определени цели, да избягаш от импровизацията. Прагматистът се основава на логиката, на идеята, че идеите и делата са верни само ако служат за непосредствено решаване на техните проблеми.

Прагматизмът е философска доктрина, която се основава на практическата стойност на истината. Прагматичният човек е този, който се стреми да решава проблемите си по гъвкав, практичен начин, който е повече за решения, отколкото за пречки.