Индуктивен метод

Какво е индуктивен метод:

Индуктивният метод е мисловен процес, който, за да достигне до знанието или доказване на истината, започва от конкретни факти, доказани и черпи общо заключение.

Това е метод, основан на индукция, т.е. умствена операция, състояща се в установяване на универсална истина или обща референция, основана на познанието за определен брой уникални данни.

Пример: Всички наблюдавани кучета имат сърце.

Затова всички кучета имат сърце.

За разлика от индуктивния метод, дедуктивният метод не произвежда нови знания, а заключенията му са направени въз основа на съществуващите и скрити знания.

Пример: Всеки бозайник има сърце.

Е, всяко куче е бозайник.

Затова всички кучета имат сърце.

Други методи се стремят да придобият знания, търсейки демонстрация на истина чрез различни форми. Емпиричният метод се основава само на опита, характеризира се със здрав разум, без никакво доказателство. Научният метод, част от систематичното наблюдение на факти, опит, логически изводи и доказателства.

Има и скептици, които, основавайки се на скептицизъм, се съмняват във всичко и признават в съмнение единственото отношение на мъдрите.

Научете повече за скептицизма.

Франсис Бейкън и индуктивният метод

Франсис Бейкън е английски философ и есеист, който се посвещава на научната философия. Той се счита за бащата на експерименталния метод.

В творбите си той подчертава предимството на фактите по отношение на теоретизирането и отхвърля философските спекулации като научно валидни. Той обсъжда произхода на нещата и естеството на материята.

Бейкон заявява, че без знание няма сила. Неговият индуктивен метод се основава на наблюдението на факти, чрез индуктивно разсъждение, т.е. чрез експериментиране с това, което може да бъде наблюдавано. Научният емпиризъм на Бейкън събуди в човека вкуса за конкрети и опит.

Индуктивен метод и дедуктивен метод

Индуктивният метод контрастира с метода, който използва дедукция като основен аналитичен инструмент.

Докато индуктивният метод започва от специфични случаи, опитвайки се да достигне до общо правило, дедуктивният метод започва от разбирането на общото правило за достигане до заключението на конкретни случаи.

Друг важен аспект е, че в много случаи индуктивният метод води до необосновано обобщение на конкретни случаи, което не винаги може да се счита за вярно. Това не се случва в дедуктивния метод, тъй като използва процеса на помещения, за да стигне до заключение.

Научете повече за дедуктивния метод.