сладострастен

Какво е сладко:

Сладострастното е прилагателно, произхождащо от латински voluptuosu, и означава нещо или някой, в който има удоволствие или похот. Той е синоним на наслада, чувствен, lúbrico .

Сладострастните могат също да класифицират дадено лице на разврат, който търси сексуални забавления или удоволствия, т.е. сладострастно, развратно или безразсъдно .

Сладострастна жена е жена, считана за чувствена, която е приятна по отношение на външния вид, която предизвиква сексуален интерес. Ех: Не можех да откъсна очи от нея, защото красотата й беше наистина сладострастна.

Сладострастието е свързано с удовлетворението на сетивата и постигането на чувствено удоволствие или удоволствие. Ex: Той живее живота си сладострастно и не се грижи минимално за други хора.