ръководство

Какво е протагонизъм:

Протагонизмът е процес на протагонизиране, на главен герой, главен герой на презентация .

Дрейф от гръцките герои, където "протос" означава главница или първо и "агонисти" означава боец ​​или конкурент.

Протагонизмът е термин, широко използван в театъра, филма, романа и т.н. да се позове на главния характер на постановката.

В образния смисъл главният герой е човекът, който играе или заема водеща роля в едно литературно произведение или събитие. Пример: Качеството на услугите е резултат от водещата роля на работниците и техните безброй стратегии за постигане на успех.

Виж също значението на Протагониста.

Младежко лидерство

Младежки протагонизъм е образователна практика, разработена за младите хора, където тя е централният елемент и участва във всички фази на образователния процес, от разработването, изпълнението и оценката на предложените действия, с цел стимулиране на социалното участие на младия човек в общност.

Младежкият протагонизъм е създаден от просветителя на Минас Жерайс Антонио Карлос Гомес да Коста, където участието на младите хора в образователните практики надхвърля семейството и училището и търси пространство в църквата, в асоциации и дори в обществото чрез кампании и движения,