изпълнение

Какво е изпълнение:

Изпълнението е женско име, което се отнася до действието или ефекта от изпълнението . Той е синоним на ефективност, изпълнение и постижения .

Тази дума се счита за неологизъм, произхождащ от английския термин „ изпълнявам” . Поради тази причина тя не се намира в по-старите издания на някои речници.

Понятието изпълнение е свързано с изпълнението на определени мерки, например: изпълнение на маркетинговия план, изпълнение на публични политики, изпълнение на стратегията и др. Изпълнението е да се създадат определени условия за нещо, което да се постигне или приложи на практика.

В контекста на изчисленията, внедряването на софтуер е свързано със съставянето на важни модули за неговото изпълнение.

Изпълнение и внедряване

Изпълнението и внедряването са думи, които често се използват в правни или бизнес проекти.

Макар и представени като синоними, думите за внедряване и внедряване имат някои различия. Имплантацията е акт на имплантиране на нещо, тоест, фиксиране, установяване, откриване или вмъкване на нещо. Пример: Дървото имплантира корените си в почвата.

По този начин можем да заключим, че разполагането има смисъл да започне, докато прилага средства за реализиране или развитие.