постепенно

Какво е постепенно:

Постепенно това означава стъпка по стъпка, бавно, бавно . Това е прилагателно, което се отнася до това, което се случва постепенно.

Думата постепенно се използва, за да се уточни какво е постепенно, което се случва с известно закъснение, последователно.

Например:

Температурата на планетата нараства постепенно.

Данъците ще нарастват постепенно между месеците януари и май.

Цената на основната кошница постепенно ще намалее.

През деветнадесети век капитализацията на империалистическите нации постепенно се разширява.

По време на Втората световна война затворниците постепенно бяха заличени.