спешно

Какво е спешно:

Спешно означава това, което не може да бъде отложено или прехвърлено, което е задължително, неизбежно.

Спешно е прилагателно, което показва какво трябва да се направи бързо, е незаменим.

На английски, думата спешност се превежда като спешна. Ех: Влязох в стаята, без да чукам, защото имах спешен въпрос за обсъждане. Той влезе в стаята, без да чука, защото имаше спешен въпрос, който трябваше да обсъди .

Спешно и възникващо

В областта на здравето се прави разграничение между спешност и спешност. Спешна помощ е медицинска процедура, която не може да се забави, когато пациентът трябва да бъде лекуван незабавно, защото ако има забавяне, пациентът рискува да получи сериозни последствия.

В спешни случаи грижите трябва да бъдат незабавни и трябва да обединят набор от действия, насочени към възстановяване на здравето на пациента в подходящия момент и избягване на риска от смърт. Аварийната процедура е по-незабавна, отколкото спешна.