особено

Какво е Mormente:

Това е особено наречие, което означава преди всичко главно с по-голяма причина .

Думата морално се формира чрез свързването на мор и ума, където мор е архаична форма и синкоп на по-голямата дума. Когато е обозначено заедно с позиция или функция, думата mor показва някой, който е по-висш от други елементи от същия професионален клас. Например: настойник, ковач, дърводелец.

Това наречие често се използва в обхвата на правото, където се състои от няколко правни текста, като например тръжни процедури.

Вижте следните примери за думата, която обикновено се използва в изреченията:

Всички хора бяха шокирани от ситуацията, само децата.

Той нямаше семейство и беше много тъжен човек, особено когато идваше Коледа.