всезнаещ

Какво е Всезнаещ:

Всезнаещ означава човек, който знае всичко . Това е прилагателно от два рода, което квалифицира този човек, чието познание е неограничено, което доминира във всяка наука.

Всезнаещата дума се формира от префикса на латинския произход, който означава всичко, плюс съзнателната дума (sciente), тази, която има знания, който знае нещо, знае.

Всезнанието е израз, използван в монотеистичните религии, където означава качество, приписвано на върховния Бог.

Библията говори за Бог като всезнаещо същество, което притежава пълна и съвършена мъдрост и е наясно с всичко, което се случва и кой е самият източник на всяко знание.

Бог също се приписва на качеството на всемогъщия - този, който има неограничена власт, който е всемогъщ. Тя все още се приписва на качеството на вездесъщото - това, което е навсякъде по едно и също време.