отчаяние

Какво е отчаяние:

Отчаянието означава крайно страдание, мъка, раздразнение, ярост . Отчаянието е мъжко съществително, което характеризира поведение на разстройство, смущение, неконтролиране, обезсърчение.

Отчаянието също е показателно за отчаянието на глагола, което означава да се вземе надежда, да се обезкуражи.

Да влезеш в отчаяние е същото като да загубиш надеждата за постигане на определена цел, за постигане на желания край, за отчаяние.

Популярният израз "хлябът, който дяволът меси" отразява страданието на някой, който е преминал през голямо отчаяние, голямо страдание.

Отчаян човек може да предизвика чувство на милост в друго лице, т.е. чувство за прехвърляне към себе си, на страданието на другия.

Една от най-често срещаните факти в света днес, която причинява голямо отчаяние у хората, е химическата зависимост. Лицата, зависими от наркотици, трансформират живота на хората, които живеят с тях, особено от техните семейства, в крайно страдание, в отчаяние.