излишен

Какво е излишно:

Излишно е прилагателно, което квалифицира нещо, което е ненужно, ненужно или малко важно . Излишно може да се отнася и за всичко, което може да бъде отхвърлено, което е останало или е излишно и екстравагантно.

Обичайно е думата да се използва като излишна за позоваване на скъпи или считани луксозни предмети. Думата може да се използва и за хора, които се смятат за повърхностни или превъзходни.

Много хора имат съмнения относно писането на думата, между излишно и "излишно". Правилната форма е излишна.

Вижте смисъла на превъзходното.

Терминът може да се използва за отнасяне към неща, които се считат за екстравагантни или които са много повече от това, което се счита за достатъчно.

Това е мъжко прилагателно, което произлиза от латинското superfluus и означава "прекомерно".

Те са синоними на излишно: ненужно, ненужно, безсмислено, повърхностно, излишно, безполезно. Основните антоними на излишни са: незаменими, необходими, над и незаменими.

Виж също значението на необходимото и безполезно.