апатия

Какво е Torpor:

Torpor е съществително от мъжки род, произхождащо от латинската torpore, което представлява изменено състояние на съзнанието, което може да означава скованост, мързел, мързел или леност .

Описана като промяна в съзнанието, изтръпването често се определя като не акцентирана летаргия и се различава от кома, въпреки че понякога се възприема като умерена кома. Съзнанието може да претърпи няколко модификации, които могат да излязат от сънливост, затлъстяване и в крайни случаи, мозъчна смърт. По този начин, изтръпването е един от етапите на обнуализация на съзнанието .

В някои случаи и в преносен смисъл думата torpor може да бъде синоним на апатия, безразличие или морална инерция .

В медицината торпора се състои от състояние на слабост на чувствителността или движението на част от тялото, характеризиращо се с неспособност да се отговори на определени стимули или нормални движения.

Затвор в животните

Torpor също е термин в контекста на зоологията. В този случай, възпалението е феномен, чрез който животните пестят енергия, за да се справят с неблагоприятни условия като ниски температури, липса на храна или суша. Прилепът и някои видове птици влизат в ужас в кратки периоди от деня, когато метаболизмът им е значително по-бавен.