важно

Какво е важно:

Важно е прилагателно, което се приписва на нещо или на някой, който има заслуги или признание за някакво дело . Общо казано, тя определя качеството на това, което е от значение, което има голяма стойност за неговите качества, т.е.

Пример: "Антонио стана важен служител през годините . "

Терминът може да се отнася и за нещо, което е направено от човек и което заслужава похвала, да бъде заслужаващо.

Пример: "Петър беше важен играч по време на играта" .

Важното прилагателно може да се припише и на лица или факти, които имат някакво влияние или престиж, т.е. те са достойни за внимание и авторитет.

Пример: "Джон, президент на компанията, ще получи важна награда" .

Пример: "Компанията на Селма е най-важната компания в бранша . "

Пример: "Юлий смята, че е важен човек в живота на Паула . "

Тя може да се използва и при действието на препоръки за известия, които трябва да бъдат спазвани за определена група.

Пример: "Рита дойде да даде важно изявление на нощния клас . "

Пример: "Това съобщение от София е много важно за вас" .

Синоними на importante

Когато важната дума се използва за приписване на характеристиката на заслугите или признаването, тя може да бъде заменена със синоними като:

  • значително;
  • сериозно;
  • уважаван;
  • интересно;
  • е уместно;
  • забележително;
  • забележително;
  • храбър;
  • тържествен;
  • похвално.

Вече, когато се отнася до нещо или някой, който има престиж, той може да бъде заменен със синоними като: престижни, мощни, известни, прочути, влиятелни, престижни, изтъкнати, знаменити, египетски, огромни.

Когато се отнася до нещо, което не може да бъде премахнато, думата може да бъде заменена със синоними като: незаменим, съществен, съществен, основен, основен, решаващ, първичен, основен, елементарен, необходим, прецизен, определящ, полезен, удобен, уместен и навременно.

Позовавайки се на някой, който е важен, той все още може да бъде заменен със синоними като: убеден, самоуверен, арогантен, самодоволен, самодоволен, самонадеян, арогантен, самодоволен, надменен, надменен, надменен, нескромен и напразен.

Вижте също смисъла на релевантните и релевантните.