В Memoriam

Какво е в паметта:

В memoriam е израз на латински, което означава " в паметта " или " в памет ". Той обикновено присъства в некролози, епитафии, цитати и възпоменателни плочи .

Този израз често се възприема или отпечатва в произведения на изкуството и книги като форма на посвещение на някой, който е починал.

В литературния контекст този израз представлява литературно произведение, публикувано като посмъртно поклонение, където често се срещат текстове за размисъл и лични спомени, включително някои непубликувани текстове на автора. Някои от тези почетни произведения включват приноса на няколко други автори, които са познавали почитателя, с включването на някои препоръки.

В някои покани също е обичайно да се вижда изразът в паметта. Например, при сватбени покани, когато един от родителите на булката и младоженеца е починал, този израз се използва, за да покаже с уважение и нежно, че те вече не са живи.

Много хора имат съмнения относно правилния начин да напишат този израз, като нерешителни между паметта и мемориала . Правилната форма е в memoriam, където в memorian е погрешно .