повествование

Какво е разказване на истории:

Разказването на истории е английска дума, която е свързана с разказ и означава способността да се разказват подходящи истории . На английски изразът "кажи история" означава "разказване на история" и разказвач на истории.

Той се състои от метод, който използва думи или аудио-визуални ресурси, за да предаде история . Тази история може да се каже неочаквано или може да бъде полирана и изработена история. Той също така се използва широко в контекста на ученето, тъй като е важен начин за предаване на културни елементи като правила и етични ценности .

Трудно е да се определи точна дата за създаването на разказване на истории, но е известно, че тя е на хиляди години, тъй като разказването на истории винаги е било черта на човешкото същество, дори преди да съществува писмен език.

Човешкото същество установява междуличностни връзки чрез акт на разказване на истории. Днес разказването на истории присъства в много области на изразяване, като кино, телевизия, литература, театър и дори видео игри.

Преди да започнем подготовката, за да разкажем една история, е важно да идентифицираме основните елементи на историята, стила на подхода и кой ще фокусира историята.

Има няколко курса, които разглеждат някои техники, използвани в разказване на истории . Добрата история обикновено е интерактивна, визуална, има кулминация (повратна точка в историята), способна е да предизвиква емоции, използва реалистичен диалог, привлича сетивата, има характер, с който публиката идентифицира и има конфликт. лесно идентифицирани и това е разрешено.

Разказването на истории е способност, която може да бъде разработена и впоследствие приложена към някакъв инструмент. Може да се използва в следните области: като маркетингова стратегия, за мотивиране на вътрешни служители на една компания, за подпомагане на стартирането на продукт, рекламна кампания и др.

Разказване на истории в маркетинга и рекламата

Ние живеем в епоха на свръхинформация, хората са постоянно бомбардирани от реклами и много компании се борят за вниманието на потенциален потребител / клиент. Хората са създали защита, имунитет към много традиционни подходи. Именно в този контекст разказването на истории придобива жизненоважно значение. Това е така, защото разказването на интересна история е един от най-ефективните начини за привличане на вниманието на някого.

Разказването на истории се състои в споделяне на уникална и истинска история на компания или продукт, създавайки тясна връзка между компанията и клиента. Добрата история разкрива голямото предимство, което въпросната компания е довела до живота на потребителя.

Разказването на истории е концепция, която разкрива предаването на история в различни типове медии, като знае, че историите трябва да бъдат подходящи и разказвани по различни начини в зависимост от различните видове медии.