звучащ

Какво е Resumante:

Това е прилагателно от два рода от глаголния тътен, което означава нещо, което бръмчи, звучи, ехо .

Едно нещо, което е класифицирано като звучене, е резонансно и гръмотевично и то прави голям взрив. Например: Всички хора в сградата чуха разговора на двойката.

Когато се използва в преносен смисъл, тази дума може да се използва за описание на нещо, което резонира, или нещо грандиозно или впечатляващо . Например, " излъчваща новина ", " огромен успех ", " остра презентация " и т.н.

Най-известната употреба на този прилагателен се намира в бразилския национален химн, в израза "гръмогласен вик", което означава "силен вик" и се намира в първата строфа:

- Чуха от Ипиранга за спокойните банки

От героичен народ отекващият вик,

И слънцето на Свободата, в пламенните лъчи,

В този момент тя блестеше в небесата на Родината.

В допълнение, тази дума се използва и в химна на футболния отбор на Флуминензе, в израза " звучи слава ".