Дигитален маркетинг

Какво е дигитален маркетинг:

Дигиталният маркетинг е набор от действия за разкриване и комуникация, които една компания или човек използва онлайн, чрез интернет и цифрови медии.

Тя приема практики за насърчаване на продукти или услуги чрез използването на електронни канали за разпространение, така че те да достигнат до потребителите бързо по подходящ, персонализиран и по-ефективен начин.

Това е инструмент, който понастоящем се използва от компаниите за рекламиране и предлагане на продукти и услуги, тъй като освен да може да спечели нови клиенти, той подобрява капацитета за взаимоотношения на компанията с обществеността.

Дигиталният маркетинг се различава от традиционния маркетинг чрез използването на различни действия и методи в онлайн каналите, които позволяват анализ на резултатите в реално време.

След това стратегиите трябва да се мислят винаги като целта, която трябва да бъде постигната, и от там да се определи най-добрият цифров канал, който да се използва за постигането на тази цел.

Диференциалът на дигиталния маркетинг е възможността за по-изключителна и пряка връзка с клиента, разбиране на техните нужди и винаги се опитва да ви задоволи по най-добрия начин.

Добър пример за дигитален маркетинг са социалните мрежи като Facebook и Instagram, които могат да достигнат до голяма част от световното население за кратко време.

Простотата, бързината на изпълнение и свободата на потребителя в социалните мрежи засилиха стратегията на дигиталния маркетинг в тази среда, че компаниите започнаха да инвестират все повече и повече в създаването на канал за директна комуникация с клиента, т.нар. страници, бизнес страници.

Вижте също значението на маркетинга, маркетинга на търговията и маркетинга на връзките.