звателен

Какво е Vocative:

Vocative е термин за молитва - дума или израз, който подчертава човека или предмета, към който е адресирана думата. Идва винаги разделени със запетаи .

Vocative е изолиран термин в изречението, т.е. той не е част от темата, нито от предиката. Използва се за извикване на името, псевдонима или характеристиката, на съществото, с което се говори.

Извикът не се класифицира като допълнителен срок на присъдата, тъй като не поддържа синтактична връзка с другите условия на присъдата, тъй като допълнителният термин не може да бъде част от присъдата, без да се засяга неговото разбиране.

Извикването може да бъде в началото, средата или края на изречението . Примери:

О, Мария, защо не очистиш тази къща?

Педро, ела тук!

Скъпа, тук съм.

Моите приятели, мои врагове, спасяват страната.

Животът, мои деца, трябва да се живее интензивно.

Момче, бъдете ръководени от съзвездието Южен кръст.

И после, нали?

Когато ме оставиш, скъпа, ми каза да бъда щастлива и да бъда добре.

Този младеж е упорит, докторе !