баща

Какво е Баща:

Отец е дума, произхождаща от латинския pater, и представлява бащината фигура на семейството или на родителя на човек.

Понятието за баща е доста широко и не е ограничено до човек, който е биологичен баща на някого. Осиновителят или приемният родител, въпреки че не е отглеждал сина си, все още е баща.

В обществото, родителят има функцията да обича и възпитава дете, като отговаря на техните най-основни нужди, така че тяхното здравословно развитие да се случва по отношение на физически, емоционални, психологически и духовни аспекти.

Когато думата баща се използва с главна буква, тя обикновено се отнася до Бога, а някои изрази, използвани за описване на Бог, са: Вечен Отец, Небесен Отец, Баща на Любовта и т.н.

Отче наш

Господната молитва е известна молитва на Исус, намерена в Матей 6: 9-13. Като важна молитва в контекста на християнството, Господната молитва е модел на молитва, използван от Исус, за да научи как хората трябва да се обърнат към Бога.

Ден на бащата

В Бразилия Денят на бащата се празнува на втората неделя на август, дата, на която се отбелязва съществуването на бащата. В този ден децата отдават почит на родителите си чрез послания, стихове и подаръци.