Мъжки алфа

Какво е Male Alpha:

Мъжкият алфа или мъжкият алфа е израз на клона на зоологията, използван за описване на елемент от група животни, който има доминантни характеристики, като лидер на тази група .

Изразът може да бъде обяснен, защото алфа е първата буква на гръцката азбука, което означава, че елементът, който има това обозначение, е първият, най-важният.

В случая с човешкото същество, алфа мъжът (или алфа мъж) е обозначение на доминиращ и уверен индивид, който изпълнява ръководна функция пред другите членове на групата. Характеристиките на алфа мъжа му позволяват да има висока способност за съблазняване и завладяване. От друга страна, бета мъж (или омега) се разглежда като не толкова уверен, по-покорен, по-малко съблазнителен човек. Въпреки това, много жени разкриват, че предпочитат да имат връзка с мъжки / мъжки бета или омега.

В света на ирационалните животни алфа-мъжът е на върха на йерархията в общността си, като има няколко привилегии, като приоритетен достъп до храна . В допълнение, можете да изберете кои женски да се размножават. Тъй като една от функциите на алфата е да защитава групата и територията, при някои видове женската може да поеме и ролята на алфа, защото те често са по-големи и по-силни от мъжките. Вълчи пакети, например, имат мъжки и алфа женски.

Алфа-мъжът укрепва властта си чрез сплашване, ангажирайки се няколко пъти във физически конфронтации. Когато един алфа мъж загуби битка, той губи статуса си на алфа.

Обратното на алфа-мъжката е омега, най-слабият елемент в групата и покорен на всички останали. Вече бета мъжът е вторият в йерархията, приемайки първата позиция, когато алфата умира или когато загуби този статус.

Етологията (зоология) разкрива, че ако майката има висока позиция в йерархията и ако тя има жена, която е мъжка, мъжката има по-голяма възможност да стане алфа мъж. В конкретния случай на шимпанзета, често не-доминиращите животни се крият или претендират, че не намират храна, когато са близо до алфа мъжки. По този начин те могат да се хранят сами, когато алфа-мъжът не присъства.