Диаграма на класа

Какво е диаграма на класа:

Диаграмата на класа е статично представяне, използвано в програмната област за описание на структурата на системата, представяща нейните класове, атрибути, операции и отношения между обекти.

Този вид представяне е много полезно при разработването на системи и компютърен софтуер, тъй като дефинира всички класове, които системата трябва да има и служи като основа за изграждането на други диаграми, които определят вида на комуникацията, последователността и състоянията на системите.

Диаграмата на класовете е централната част на Унифицирания език за моделиране (UML). Той представя основните цели на UML, като има функция за разделяне на елементите на дизайна от системното кодиране.

Този език помага да се моделират различни подгрупи диаграми, включително поведението, взаимодействието и структурните диаграми. Обикновено тя се използва от инженерите за документиране на софтуерната архитектура.

Компоненти на диаграма на класове

Елементите на диаграми, които съставят диаграма на класове, могат да представляват класовете, които ще бъдат действително програмирани, както и основните обекти или взаимодействието между класовете и обектите на системата. Тези елементи са:

клас

Абстрактен елемент, който представлява набор от обекти. Той съдържа спецификацията на обекта, неговите характеристики, атрибути и методи.

атрибут

Той определя характеристиките на класа, като видимост, име, тип данни, кратност, начална стойност и свойство.

Видимостта може да бъде публична (представена от символа +) или частна (представена от символа). Когато е публично, други класове могат да имат достъп до атрибута и когато е частно, достъпът има само класа.

Той може също да бъде защитен (представен от символа #) или може да бъде зададен в пакет (представен от символа ~), където атрибутът е достъпен от връзката на класа с външния клас.

Името е идентификаторът на атрибута и типът данни посочва спецификацията на атрибутивните данни, както и нейната първоначална стойност и нейните свойства, които зависят от езика, използван в програмирането. Множествеността показва възможността за атрибута за създаване на взаимоотношения с други класове.

операция

Тя се занимава с необходимата функция на абстрактен обект. Този компонент съдържа също функции като име, видимост и параметри.

сдружаване

Този компонент се отнася до способността на класовете да се отнасят. Тя може също така да съдържа име, множественост и тип на навигация, която показва къде е информацията за класа и къде ще отиде.

По отношение на структурата диаграмата на класа е представена по такъв начин, че формата на самия клас се състои от правоъгълник с три реда.

Горният ред съдържа името на класа, средната линия, атрибутите на класа и долният ред изразява методите или операциите, които класът може да използва. В диаграма, класовете и подкласовете са групирани заедно, за да покажат статичната връзка между всеки обект.

Следващата фигура показва пример на проста диаграма на класа :

Вижте също значението на софтуера и диаграмата.