изтъкнат

Какво е изтъкнато:

Известен е прилагателен от два рода, произлизащи от латинския термин eminens, което означава някой или нещо отлично, забележително, което се откроява от другите .

Изтъкнат човек е човек, който се откроява от другите и се отличава с превъзходство или превъзходство. Например: Никога не съм мислил, че той е уволнен, защото е видна фигура в компанията.

Изключителни и неизбежни

Изтъкнати и неизбежни са две притчи, т.е. сходни под формата на писане, но с различни значения. Поради тази причина объркването между двете думи е доста често срещано явление.

Докато изтъкнатото означава знаменито, висококачествено нещо или лице, неизбежно служи за описване на действие, което предстои да се случи или предстои да се случи. Например: Никой не е поддържал този стар мост, така че трагедията е предстояща.