студен

Какво е Asepsis:

Assepsia е набор от процедури, които имат за цел да предотвратят въвеждането на патогенни микроби в определен организъм, околна среда и обекти. Това е грижата за чистотата и хигиената на всичко, което ни заобикаля.

Асепсия на ръцете без съмнение е много важен процес за избягване на разпространението на микроби, които могат да причинят инфекции, тъй като ръцете са основният път за предаване на микроорганизми.

Тъй като кожата е резервоар от няколко патогенни микроби, те могат да се прехвърлят от една повърхност на друга чрез директен контакт (кожа с кожа) или индиректно чрез замърсени обекти и повърхности.

Разлика между Assepsia и Antisepsis

Асепсис е липсата на септични вещества (инфекциозни или патогенни бактерии и микроби, например) в определени среди, чрез набор от мерки, които предотвратяват навлизането и разпространението на замърсители.

Антисептиката е дезинфекция на мястото или организма, които вече са били заразени, чрез продукти (микробициди или микробиостати, например), които намаляват или елиминират микроорганизмите.

Научете повече за разликата между асептика и антисептика.

Болнична асепсия

Болничната асептика има за цел да избегне или премахне замърсяването на предмети, оборудване и всички болнични материали, както и медицинския персонал, който се занимава с пациенти.

Липсата на асептика в болничната среда е основната причина за разпространението на инфекции от микроорганизми като вируси, бактерии, протозои и т.н.

Асепсисът може да се извърши по различни начини, включително дезинфекция и стерилизация, която се извършва чрез прилагане на вещества, които помагат за унищожаване на инфекциозни агенти.

Виж също: значението на дезинфекцията.