скъперник

Какво е Muquirana:

Muquirana е женско име, произхождащо от термина muppi в mupi, което означава въшки . Muquirana може също да бъде синоним на мръсотия или да служи за квалифициране на алчен човек .

Muquirana е популярна дума, използвана за описване на pediculus humanus или pediculus vestimenti, по-известен като дрехи въшки. Muquirana може да опише и муха, която притеснява хората и животните.

В преносен смисъл, muquirana има пейоративен смисъл, защото означава един жалък човек, жаден, твърд хляб и глад за нокти. Мукирана може да бъде и скучен, неприятен човек, който не е добра компания за никого.

Телевизионната програма на Ратино включваше сегмент, наречен "Най-странните хора в света", който разкриваше хора, които бяха изключително привързани към парите, които бяха спестени по най-абсурдните начини.