В loco

Какво е In loco:

В loco това е израз на латински, което означава " на мястото " или " на своето място " и е еквивалентно на израза in situ .

Тази латинска фраза е широко използвана на португалския език, но не винаги се използва правилно. В locu или в локуса са неправилни форми на изразяване, въпреки че локус означава "място" на латински. Пример: Не е възможно да се правят заключения за въпросното дружество без оценка на място.

Латинските изрази in situ и loco са сходни в семантичния обхват, често се използват като синоними. Въпреки това, в локалното изразяване е по-често и по-използвано, може би защото е по-лесно разпознаваемо от хората.

В контекста на конструирането, на място излята бетонна стена е стена, която е формована на мястото, където се извършва строителството.

В loco parentis

Изразът на латински в loco parentis означава "на мястото на родителите" и се състои от юридическата отговорност на организацията или на лицето да поеме някои от функциите и задълженията, които обикновено се възлагат на един от родителите.