ПРООН

Какво е ПРООН:

ПРООН ( Програмата на ООН за развитие ) е акроним за глобална мрежа на ООН за развитие, която цели да се развива в различни области чрез различни проекти.

ПРООН предоставя техническа помощ на своите партньори чрез различни методологии, предоставяйки експертни познания и консултации в широка международна мрежа за техническо сътрудничество.

ПРООН има за цел да допринесе за човешкото развитие, да се бори с бедността и да даде приоритет на най-важните области в страната, които ще се развиват. Един от основните акценти на ПРООН в Бразилия е да може да се динамизира чрез динамични услуги, като ги приспособява към нуждите на страната.

Цялото развитие, от проекти, се осъществява съвместно с правителството, финансовите институции, частния сектор и гражданското общество.

ПРООН и ИЧР

ПРООН е свързана с ИЧР, тъй като има за цел да промени към по-добро и свързва страните със знанията, опита и ресурсите, така че хората да могат да изградят по-добър живот. ПРООН се прилага в 177 страни, работещи с нации за развитие, за да им се даде възможност да достигнат до решения на глобалните и националните предизвикателства.